Bạn có câu hỏi nào về Hàn Quốc hay không?
JOINUS KOREA (hoặc Quỹ JOINUS) vui mừng thông báo bản dùng thử của website JOINUSWORLD dành cho cộng đồng đa ngữ trao đổi thông tin về đất nước Hàn Quốc. JOINUS KOREA là một tổ chức phi chính phủ về ngoại giao cá nhân có trụ sở tại Seoul, được điều hành nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên trên toàn thế giới bằng 29 ngôn ngữ khác nhau. Đây là một địa chỉ trao đổi kiến thức và thông tin đa ngôn ngữ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Địa chỉ trang web là: www.joinusworld.org đường link tắt: www.jow.so) Nếu cần bất cứ thông tin hay câu hỏi cụ thể nào về Hàn Quốc, hãy vào thăm website JOINUS WORLD! Nếu bạn có người bạn giỏi ngôn ngữ nào, xin hãy giới thiệu họ đến với chúng tôi.
Cùng mang lại lợi ích cho nhau bằng cách trao đổi và chia sẻ thông tin! Cảm ơn! Quỹ JOINUS."다국어&다문화 지식공유/교류 커뮤니티" 운영 IT NGO

MULTILINGUAL KNOWLEDGE EXCHANGE & SHARING COMMUNITY


 JOINUSWORLD.ORG 

 조인어스코리아는 국내 최대 29개 ‘국경 없는 언어문화 지식교류활동가’(JOKOER)를 회원으로 하는 NGO로써,
지식을 통해 세계인과 교류하는 다국어&다문화 지식허브 커뮤니티를 운영하는 순수 비영리 민간외교 단체 입니다.


Posted by 다국어 지식나눔 NGO 조인어스코리아

댓글을 달아 주세요